Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” rīcībā. Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Metu konkursa“TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Metu konkursa “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” ietvaros.