Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 15.novembris.