Žūrijas komisijas atzinums

TabFab konkursa rezultātā ir iegūti augstvērtīgi risinājumi, kurus detalizēti izstrādājot un realizējot Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” iegūs optimālu bijušās Tabakas fabrikas ēku kompleksa revitalizācijas priekšlikumu, kā arī arhitektoniski augstvērtīgu un ainaviski labiekārtotu teritorijas publisko ārtelpu.
Sīkāk:
ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS